Home Een diepe ervaring van angst

Een diepe ervaring van angst

Een diepe ervaring van angst

Een diepe ervaring van angst

Zij mag langzaam uit haar keurslijf, het keurslijf dat zijzelf heeft aangetrokken. Het keurslijf dat haar beschermde tegen haar diepste angsten. Haar diepste angst dat binnen in haar woelde, telkens opnieuw bij situaties die zij herkende.

Zij was bang voor afwijzing en daaronder vond ze een nieuwe laag dat ze angst had om over te gaan schieten, dat er geen liefde voor haar was in de wereld. Het was een angst dat er te kort aan liefde is.

Een nog diepere laag die zij vond is dat zij angst had dat mensen niet van haar konden houden en dat zij niet kon overleven als niemand van haar hield. Het was een lange weg geweest voor haar om op dit diepe niveau deze diepe angsten te doorgronden. Het was een weg van vele jaren om zichzelf te leren kennen. Zij doorleefde veel en zag de rollen die ze op zich had genomen. Minderwaarde, slachtofferrol, daderrol, narcisme, verheffing, hoogmoedigheid en vooral veel erkenning zoeken in de buitenwereld. Het kwam allemaal uit een diep minderwaardigheidscomplex.

Zij kon hierdoor niet zien dat zij een mooi mens was en zeker het waard was om van te houden. Dat deel was wazig voor haar omdat de angsten een groot deel van haar helderheid hierover weg namen. Daarom keek ze altijd naar de negatieve dingen van haar zelf en daar werd ze heel serieus in.
De zelfreflectie die ze deed was hierdoor enorm streng en dikwijls betrok ze meer op haar zelf dan nodig was. Helaas werd dat weerspiegeld door de buitenwereld en ook zij zagen gemakkelijker de negatieve kanten van haar. Het was een grote les voor haar omdat zij door de buitenwereld hierdoor telkens bevestigd werd. En langzaam werd ze hiervan bewust dankzij deze spiegelingen hoe zij naar zichzelf keek.

Haar kijk begon hierin helderder te worden en ze ging ook meer kijken naar de positieve kwaliteiten die zij had. Zij begon te zien dat zij creatief was, lief, vrolijk, behulpzaam en nog zoveel meer. Hoe meer zij durfde te kijken, hoe meer moois ze zag.

Hierdoor kon zij haar hart openstellen voor haarzelf en begon ze in te zien dat er geen tekorten waren, voor niemand. Zij geloofde alleen in tekorten. En dat werd ook weerspiegeld in de buitenwereld. Zij nam een beslissing om in overvloed te gaan geloven, dat er op alle gebieden genoeg is voor iedereen.
Hierdoor werd haar hart nog groter en konden stukjes afgunst oplossen die haar beperkten door het geloof in tekorten. Door dat zij eindelijk kon zien dat zij net als anderen ook mooie kwaliteiten had en zich daarop begon te richten werd zij duidelijk milder en hartelijker.

Zij is er bewust van dat deze weg nog niet ten einde is, zij leert verder, nu haar diepste angsten duidelijker werden om ze recht in de ogen te gaan kijken en hierdoor kunnen ze gaan oplossen . De wazige stukjes over haarzelf beginnen langzaam op te lichten, heel langzaam. Ze ziet in hoe ze zich beperkte door haar angsten en geloof in tekorten. Zij ziet meer en meer kwaliteiten naar boven komen.

Zij stelt haar hart meer en meer open voor zichzelf en hierdoor word ze opener naar anderen. Zij begint  vreugde en plezier te ontdekken, zij besefte dat zij zich afsloot voor haar zelf, bang dat zij het niet waard was met al haar angsten. Door haar jarenlange inzet om naar haarzelf te kijken kan ze zichzelf op diepere lagen doorgronden. Daar is ze nu heel dankbaar voor en op haar gemak gaat zij met kleine stapjes verder.

Het is een lange weg geweest met diepe dalen en hoogtepunten en maar nu is deze weg op een ander niveau gekomen, dankzij haar andere kijk op zichzelf.

Zij wou dit graag delen omdat meer mensen zich hierin kunnen herkennen en hun de moed te geven om te durven kijken hoe mooi je bent en je daar op te richten.

Zij is enorm gegroeid door de cursussen die ze bij mij volgde en ik kijk er met plezier naar. Vooral de cursus overvloed heeft veel invloed gehad.
Vanaf september start deze weer omdat de inzichten die je krijgt je enorm verder helpen in je dagelijks leven. Het gaan geloven in overvloed en niet in tekorten.
Ik zie aan al mijn cursisten dat deze cursus veel invloed heeft gehad en ik ben hier heel blij mee.

Deze weg van deze dame is mij niet onbekend en ik ben trots dat zij dit aan durfde, veel hulp heeft gezocht in healingen, meditatie en cursussen.
Zij nam de moeite en de tijd om hierin bewuster te worden. Ik hoop dat dit jou kan stimuleren om dat voor jezelf ook te doen.

Ik help je hier graag bij.

Author: Hilde